Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály

Az osztály kutatásainak középpontjában a társadalmi egyenlőtlenségek és azok reprezentációi állnak. Az osztály tagjai nemzetközileg beágyazott kutatásokat folytatnak az osztályhelyzet, az etnicitás, a társadalmi nemi és kulturális különbségek és az emlékezetpolitika területén. Hazai és összehasonlító kutatásaik kiterjednek az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó intézmények és társadalompolitikák elemzésére, valamint kvantitatív és kvalitatív módszertani vizsgálódásokra.

  • Társadalmi egyenlőtlenségek és a kirekesztés változó formái; a roma kisebbség helyzete a munkaerőpiacon és az oktatásban; kirekesztő diskurzusok
  • Szociálpolitika és jóléti állam; idősellátás; segélyezési rendszerek
  • Munkahelyi esélyegyenlőség, sokszínűség és befogadás; nemek közötti egyenlőség, különösen a tudományos szférában; nők a STEM szektorban
  • Tudományszociológia, a társadalomtudományok episztemológiája; a hazai szociológia digitális öröksége; az emlékezetpolitika kritikai megközelítései
  • Módszertan és innováció a társadalomtudományokban; társadalmi folyamatok és jelenségek mérése (survey, big data, kvantitatív módszerek) European Social Survey (ESS)

OsztályvezetőSzikra Dorottya

Az osztály tagjai: 

Árendás Zsuzsanna Messing Vera  (intézetigazgató)
Erőss Gábor  Paksi Veronika
Fejős Anna Ságvári Bence
Gárdos Judit  Szeitl Blanka
Katona Noémi Tardos Katalin
Kerényi Szabina Vidra Zsuzsanna 
Kovács Éva Judit