Család és Társas Kapcsolatok Kutatási Osztály

Az osztály munkatársai kvantitatív és kvalitatív módszerekkel vizsgálják a társadalmi és gazdasági élet kapcsolathálózatait és egyenlőtlenségeit. A közeli emberi kapcsolatrendszerek közül kitüntetett szerep jut a családok vizsgálatának. A család mind az egyének jóléte, mind a társadalmi integráció mind az erőforrások elosztása szempontjából alapvető fontosságú intézmény, történelmileg kialakult és kulturálisan meghatározott intézmény.

Főbb kutatási témáink:

  • a kapcsolatok minősége és erőssége; közeli kapcsolatok, mikro-kapcsolathálók szerkezete, a rokoni – nem-rokoni kapcsolatok dinamikája;
  • a családi mintázatok alakulása, családformákkal és családi élettel kapcsolatos attitűdök, párválasztás, gyermekvállalás, terhesség, vetélés, gyermektelenség, örökbefogadás, kapcsolattartás a válás után;
  • az apaság;
  •  a családi életet segítő szolgáltatások és ellátások feltérképezése, elérhetőségének vizsgálata;
  • a családok gazdasági és társadalmi erőforrásai, az erőforrások családon belüli eloszlása és egyéb egyenlőtlenségek;
  • a családok, családformák és a nemek társadalomtörténete;
  • nőmozgalmak, nőszervezetek a múltban és korunkban, a nők társadalomtörténete;
  • a COVID-19 járvány családokra gyakorolt társadalmi hatásainak vizsgálata.

Osztályvezető: Albert Fruzsina

Az osztály tagjai:

Acsády Judit Hajdu Gábor
Brys Zoltán Herke Boglárka
Dávid Beáta Sipos Alexandra
Dupcsik Csaba Szalma Ivett
Galántai Júlia  Takács Judit