socio.hu

Intézetünk online folyóiratának legfrissebb száma itt olvasható: www.socio.hu

A socio.hu a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia Kiváló Kutatóhely online lektorált (double-blind peer-reviewed) folyóirata. 

Megjelenik: évente négy magyar nyelvű, valamint egy angol nyelvű szám.

Szerkesztőség:
Csizmady Adrienne, Csurgó Bernadett, Dupcsik Csaba, Hajdu Gábor (főszerkesztő), Kovács Éva, Kovács Mariann, Kristóf Luca, Megyesi Boldizsár, P. Tóth Tamás, Takács Judit

Szerkesztőbizottság: 
Kovách Imre (elnök), Albert Fruzsina, Bodó Julianna, Csoba Judit, Feleky Gábor, Kuczi Tibor, Oláh Lívia, Péli Gábor, Sik Endre, Székelyi Mária, Tardos Róbert

Felelős kiadó: a TK főigazgatója

Alapította az MTA Szociológiai Kutatóintézet igazgatója, Kovách Imre, 2011. évben

Formai útmutató