Gerő–Szabó (2015) Politikai tükör :: Hajdu–Kristóf (2015) Társadalmi tükör

Szabó Andrea – Gerő Márton (2015) Politikai tükör.  Jelentés a magyar társadalom politikai gondolkodásmódjáról, politikai integráltságáról és részvételéről, 2015. MTA TK. >> Letöltehető itt

Hajdu Gábor – Kristóf Luca (2015) Társadalmi tükör. Jelentés a magyar társadalom munkaerő-piaci és társas integráltságáról, 2015. MTA TK.  >> Letöltehető itt

Az Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban című kutatás elsődleges jelentései.