Szirmai Viktória

Szirmai Viktória
CV letöltése

Kutató

Professor Emerita (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
  • Szervezési felelősségi körök: Széchenyi-díjas kutatóprofesszor
  • E-mail: szirmai.viktoria@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2246742 / 5430
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.39)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Szirmai Viktória kutatóprofesszor emerita a TK Szociológiai Intézetében. Az MTA Doktora (DSc), Széchenyi díjas. Díját 2008-ban kapta a hazai településtudomány és környezetszociológia területén elért tudományos eredményeiért, nemzetközileg is elismert kiemelkedő munkásságáért a Magyar Köztársaság elnökétől. A tudományos karrier állomásai: PhD. fokozat (1985, MTA), MTA doktora cím (1997, MTA), dr.habil cím, (1998, Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem), egyetemi tanár (2005- Kodolányi János Egyetem). A főbb kutatási területek közül kiemelkednek a város- illetve regionális szociológia témái, de a környezetszociológia, a társadalmi konfliktusok, a társadalmi versenyképesség, a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi jól-lét problémái, legújabban a COVID -19 társadalmi hatásai, illetve a globalizációs folyamatok is vizsgálatok tárgyai. Az MTA Regionális Tudományos Bizottságnak, illetve a Magyar Regionális Tudományi Társaságnak és a Magyar Urbanisztikai Társaságnak is tagja. A City.hu Várostudományi Szemle (http://www.cityhu.net/) alapító főszerkesztőjeként vezeti a tudományos online folyóiratot, ahol számos tanulmányt is publikált. Az online folyóirat 2021-ben az Enyedi György Regionális Tudományi Alapítvány támogatásával jött létre, az MTA IX. Osztály minősített folyóirat listáján D besorolást kapott. A korábbi évek alatt több mint 50 hazai illetve nemzetközi kutatási projektet vezetett, sikeres pályázó. Az MTMT 259 közleményt  (és 865 összes idézőt) sorol fel. Számos önálló monográfia és tanulmány szerzője, több kötet szerkesztője. Több párizsi egyetem és kutatóintézet vendégprofesszoraként tartott előadásokat.

Kiemelt publikációk

Szirmai, Viktória (2023): Magyar városok az európai térben: In: Simándi, Irén (szerk.) Harminc éves a Kodolányi János Egyetem 2. : Társadalom és ember Székesfehérvár, Magyarország : Enigma 2001 Kiadó és Médiaszolgáltató Kft. 281 p. pp. 73-90. , 18 p

Szirmai, Viktória (2022): Globális városok – globális kihívások CITY.HU: VÁROSTUDOMÁNYI SZEMLE 2 : 4 pp. 9-23., 15 p. 

Szirmai, Viktória (2021): Nagyvárosok a COVID-19 vírusjárvány idején FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK 145 : 1 pp. 1-16., 16 p. 

Szirmai, Viktória (szerk.) (2020): Középvárosi társadalmak. Egy új, innovatív városfejlesztési modell megalapozása Sopron, Magyarország: Soproni Egyetemi Kiadó, 247 p.

Szirmai, Viktória (2019): Városok és városlakók: A befogadó és a kirekesztő városok Budapest, Magyarország: Corvina Kiadó, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont. 339 p.