Szikra Dorottya

Szikra Dorottya
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK SZI)
Kutatási területek

Szikra Dorottya, PhD a TK kutatóprofesszora és osztályvezetője, 2023-tól a King's College London által koordinált ERC WelfareExperiences hazai kutatásainak vezetője, amely a szociálpolitikai ellátások igénylőinek tapasztalatait vizsgálja öt országban. Érdeklődési területe kiterjed a demokratikus visszaesés, a populizmus és a jóléti állam összefüggéseire (ld. Szikra D. & K.G. Öktem: An illiberal welfare state emerging? Welfare efforts and trajectories under democratic backsliding in Hungary and Turkey. in. Journal of European Social Policy. 2022. 33(2) illetve Bartha, A., Zs. Boda & D. Szikra. When Populist Leaders Govern: Conceptualising Populism in Policy Making. In. Politics and Governance, 2020.8(3)). Korábbi, családpolitika-fókuszú kutatásainak összegzése az a Tomasz Inglot-tal és Cristina Rat-tal jegyzett komparatív nagymonográfia, amely a University of Pittsburg Press-nél jelent meg 2022-ben: Mothers, Families or Children? Family Policy in Poland, Hungary, and Romania, 1945-2020 címmel. Szikra 2016 és 2020 között a European Social Policy Analysis Network (ESPAnet) társelnöke volt. Számos hazai és külföldi folyóirat szerkesztésében vett és vesz részt, mint például a European Journal of Social Security, a socio.hu illetve a Journal of European Social Policy.  2021-22-ben tagja volt az Európai Bizottság által megbízott Magas Szintű Szakértői Csoportnak, amely az európai jóléti állam jövőjét vizsgálta. 

Kiemelt publikációk

Márton Gerő, Anna Fejős, Szabina Kerényi, Dorottya Szikra. 2023. From Exclusion to Co-Optation: Political Opportunity Structures and Civil Society Responses in De-Democratising Hungary.  Politics and Governance. 11(1). https://doi.org/10.17645/pag.v11i1.5883 

(with Kerem Öktem) (2022). An illiberal welfare state emerging? Welfare efforts and trajectories under democratic backsliding in Hungary and Turkey. Journal of European Social Policy. https://doi.org/10.1177/09589287221141365

(with Cristina Rat and Tomasz Inglot) 2022. Mothers, Families or Children? Family Policy in Poland, Hungary, and Romania, 1945-2020. University of Pittsburgh Press. https://upittpress.org/books/9780822947035/ 

Szelewa, Dorota és Szikra, Dorottya (2022) Leave policies in populist and illiberal regimes: the cases of Hungary and Poland. In: Research Handbook on Leave Policy Parenting and Social Inequalities in a Global Perspective. Edward Elgar Publishing, Cheltenham, pp. 100-114. ISBN 9781800372207 https://www.e-elgar.com/shop/gbp/research-handbook-on-leave-policy-9781800372207.html

(J. Aidukaite-vel és S. Saxonberggel). 2021. Social policy in the face of a global pandemic: Policy responses to the COVID‐19 crisis in Central and Eastern Europe. In. Social Policy and Administration, online first https://doi.org/10.1111/spol.12704

(Fejős Annával). 2020. Támogatás és támadás - Női civil szervezetek az illiberális demokráciában. Budapest, Társadalomtudományi Kutatóközpont. ISBN 978-963-418-042-5w

(Varsa Eszterrel). 2020. “New eugenics,” gender and sexuality: A global perspective on reproductive politics and sex education in Cold War Europe. In. The History of the Family, Vol. 25(4). https://doi.org/10.1080/1081602X.2020.1807385

(Fejős Annával, Neményi Máriával és Vajda Rózával) Civil society activism related to women and families since 2010 in Hungary. Deepening cleavages and new strategies. Friedrich Ebert Stiftung, Budapest, October 2020.

(Bartha Attilával és Boda Zsolttal). 2020. “When Populist Leaders Govern: Conceptualising Populism in Policy Making.” In. Politics and Governance, 2020 Vol.8 (3)

Szikra, D. 2019. Ideology or Pragmatism? Interpreting Social Policy Change under the “System of National Cooperation”. In. Kovács, J. M. and B. Trencsényi (Eds.) Brave New Hungary: Mapping the "System of National Cooperation" Rowman and Littlefield, Lexington Books, 225-241.

(Csizmadia Péterrel). The paradoxes of neo-liberalism. Labour relations and employment policies in times of volatility. Introduction to Special Issue of socio.hu 2019/7. https://socio.hu/en/labour-relations-employment-policies-in-times-of-volatility

Book Review on Kati Kuitto, Post-Communist Welfare States in European Context. Patterns of Welfare Policies in Central Eastern Europe, Cheltenham (UK) / Northampton (MA): Edward Elgar, 2016. In. European Journal of Social Security, 2018, Vol. 20(4) 374–392

Hungary. In: Isabel, Ortiz; Fabio, Durán-Valverde; Stefan, Urban and Veronika Wodsak (eds.) Reversing Pension Privatizations: Rebuilding public pension systems in Eastern Europe and Latin America. Geneva, Switzerland: International Labour Office (ILO), 2018 pp. 155-193. https://www.social-protection.org/gimi/RessourcePDF.action?ressource.ressourceId=55301

Reversing privatization and re-nationalizing pensions in Hungary. Working Paper. Geneva, Switzerland: International Labour Office (ILO), 2018. 32 p. ISSN 1020-959X https://www.ilo.org/secsoc/information-resources/publications-and-tools/Workingpapers/WCMS_648634/lang--en/index.htm

(Cristina Rat-tal): Family policies and social inequalities in Central and Eastern Europe. A comparative analysis of Hungary, Poland and Romania between 2005 and 2015. In Guðný Björk Eydal and Tine Rostgaard (eds.) Handbook of Child and Family Policy. Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Megjelenés alatt.

Távolodás az Európai Szociális Modelltől: A szegénység társadalompolitikája. In Magyar Tudomány 179:(6) pp. 858-871. (2018)

(Domschitz Mátyással) A Jobbik szociálpolitikája. Esély, 2018, 29(2), 29–58.

“Welfare for the Wealthy. The Social Policy of the Orbán-regime, 2010-2017.” Working Paper. Friedrich Ebert Stiftung, Budapest, March, 2018. http://library.fes.de/pdf-files/bueros/budapest/14209.pdf

(Messing Verával és Neményi Máriával). "Recognition, Rights and Redistribution. Introduction to the Honorary Issue of Intersections. EEJSP to Celebrate Júlia Szalai." In East European Journal of Society and Politics. 2018, 4(1), 4–9.

(Messing Verával és Neményi Máriával) Előszó. Különszám Szalai Júlia köszöntésére. 2018(1) 1–5. socio.hu Social Science Review

Ideológia vagy pragmatizmus? Családpolitika az orbáni illiberális demokráciában. In Bozóki András, Füzér Katalin (szerk.) Lépték és irónia: Szociológiai kalandozások.
Budapest: L'Harmattan; MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2018, 219–241.

(Darvas Ágnessel) Családi ellátások és szolgáltatások. In Ferge Zsuzsa (szerk.) Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990–2015. Budapest: Osiris Kiadó, 2017, 215–254.

A magyar nyugdíjrendszer a rendszerváltás óta. In Ferge Zsuzsa (szerk.) Magyar társadalom- és szociálpolitika, 1990-2015. Budapest: Osiris Kiadó, 2017, 288–309.

(Kiss Dianával) Beyond Nationalization: Assessing the Impact of the 2010–2012 Pension Reform in Hungary. Szociológiai Szemle, 27:(4), 83–107 (2017).

(Scharle Ágotával) Recent Changes Moving Hungary Away from the European Social Model. In Daniel Vaughan-Whitehead (szerk.) The European Social model in crisis: Is Europe losing its soul? Cheltenham: Edward Elgar Publishing; International Labour Office, 2015, 229–261.

Democracy and welfare in hard times: The social policy of the Orbán Government in Hungary between 2010 and 2014. In Journal of European Social Policy, (2014) 24(5), 486–500.

(Zsófia Aczéllal és Dorota Szelewaval). “The Changing Language of Social Policy in Hungary and Poland” In: Klaus Petersen, Daniel Béland (eds.) Analysing Social Policy Concepts and Language: Comparative and Transnational Perspectives. Bristol: Policy Press, 2014. pp. 35-57.

“Austerity policies and gender impacts in Hungary.” Working Paper. Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013, Budapest.

(Tomasz Inglot-tal és Cristina Rat-tal) Reforming Post-Communist Welfare States: Family Policy in Poland, Hungary and Romania since 2000. In Problems of Post-Communism (2012) 59:(6) 27–49.

“Reménytelenség és terápia.” (Hopelessness and Therapy.” Book-review on Ferge Zsuzsa: Vágányok és vakvágányok a társadalompolitikában. L’Harmattan Kiadó, Budapest, 2012 – in Hungarian) In. Élet és Irodalom, LVI. July 13, 2012.

"Welfare Co-operatives’ and social policy between the two World Wars in Hungary." In: Hilson, Mary, Pirjo Markkola and Ann-Catrin Östman (eds.) Co-operatives and the Social Question: The Co-operative Movement in Northern and Eastern Europe, 1880–1950. Welsh Academic Press. Cardiff. 2012. 153–167.

“Tradition Matters: Child Care and Primary School Education in Modern Hungary.” In. Karen Hagemann, Konrad Jarausch and Cristina Allemann Ghionda (eds.) Child Care and Primary Education in Post-War Europe. New York and Oxford, Berghahn Books. 2011. 364–385.

“Családtámogatási rendszerek Európában történeti perspektívában.” In: Simonyi Ágnes (szerk.) Családpolitikák változóban. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2010. 9–19.

“Franciaország, Lengyelország, az Egyesült Királyság, a Német Szövetségi Köztársaság, Norvégia és Spanyolország családtámogatási rendszere.” In: Simonyi Ágnes (szerk.) Családpolitikák változóban. Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet, Budapest, 2010. 20–42.

(Dorota Szelewaval), “Do Central and Eastern European countries fit the ‘Western’ picture? The example of family policies in Hungary and Poland.” In Christina Klenner – Simone Leiber (eds.) Welfare States and Gender Inequality in Central and Eastern Europe. Continuity and Post-socialist Transformation in the EU Member States. European Trade Union Institute (ETUI), Brussels, 2010. 81-117.

“Eastern European faces of familialism: Hungarian and Polish family policies from a historical perspective.” In Diana Auth, Eva Buchholz, Stefanie Janczyk (eds.): Selektive Emanzipation: Analyse zur Gleichstellungs- und Familienpolitik. [Politik und Geschlecht, Band 21] Verlag Barbara Budrich, Opladen & Farmington Hills, MI, 2010. 239-254.

(Tomka Bélával) “Social Policy in East Central Europe. Major Trends in the 20st Century.” In Alfio Cerami and Pieter Vanhuysse (eds.) Post-Communist Welfare Pathways: Theorizing Social Policy Transformations in Central and Eastern Europe. Basingstoke, Palgrave Macmillan. 2009

(Dorota Szelewaval) “Welfare et socialisme: de certains concepts relatifs au genre.” [Welfare under state socialism. An attempt to apply mainstream and gendered concepts.] Cahiers du Genre, n° 48, 2009.

Social Policy and Anti-Semitic Exclusion before and during World War II in Hungary. The Case of the Productive Social Policy. In Hauss, Gisella – Schulte, Dagmar (eds.) Amid Social Contradictions. Towards a History of Social Work in Europe. Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers. 2009. 111- 131.

(Varsa Eszterrel és Juhász Borbálával) Building the “Social State” in Hungary: The Hungarian Settlement Movement between the Two World Wars. In Hauss, Gisella – Schulte, Dagmar (eds.) Amid Social Contradictions. Towards a History of Social Work in Europe. Opladen and Farmington Hills, Barbara Budrich Publishers. 2009. 131-149.

“From Bismarck to the New Pension Orthodoxy. The Historical Development of the Pension System in Hungary”, In. Jorn-Henrik Petersen – Klaus Petersen (eds.) The Politics of Age. Public Pensions in a Comparative and Historical Perspective. Peter Lang Publishers, Hamburg, 2008.

(Dorota Szelewaval) „Passen die mittel- und osteuropäische Länder in das “westliche“ Bild? Das Beispiel der Familienpolitik in Ungarn und Polen.“ In Christina Klenner and Simone Leiber (eds.) Wohlfahrtsstaaten und Geschlechterungleichheit in Mittel- und Osteuropa. Kontinuität und postsozialistische Transformation in den EU-Mitgliedstaaten. VS Verlag, 2008. Wiesbaden, Germany, 88- 123.

“A szociálpolitika másik arca. Fajvédelem és produktív szociálpolitika az 1940-es évek Magyarországán.” In: Századvég, 13. évf. 48. sz. 2008. 39-79.

(Juhász Borbálával és Varsa Eszterrel), “A lány villamosa. Határátlépő nők a két világháború közötti szociális munkában Földy Ilona és Göntér Zsuzsanna életrajzán keresztül.” In Bakó Boglárka – Tóth Eszter Zsófia (szerk.): Határtalan nők. Kizártak és befogadottak a női társadalomban. Nyitott Könyvműhely, Budapest, 2008.

“Characteristics of Teaching Social Policy and Gender in Eastern Europe.” In. Andrea Pető (ed.): Teaching Gender Studies in Hungary. Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunities. Budapest, 2006.

“Family and Child Support in a Postcommunist Society: Origins of the Mixed Hungarian Welfare Capitalism.” In: M. Cain, N. Gelazis and T. Inglot. (eds.) Fighting Poverty and Reforming Social Security: What Can Post-Soviet States Learn from the New Democracies of Central Europe? Woodrow Wilson International Center, Washington DC, 2005.

(Varsa Eszterrel), “Gender, Class and Ethnicity-Based Differentiation in the Practice of Hungarian Social Work. Case Study of the Kozma-Street Settlement, 1935-1945.” In: Kurt Schilde – Dagmar Schulte (eds.): Need and Care – Glimpses into the Beginnings of Eastern Europe’s Professional Welfare. Barbara Budrich Publishers, 2005.

Projektek

2023 – : Welfare Experiences Secure, Dignified and Just? A paradigm shift in the comparative study of social protection. ERC Grant a King's College London vezetésével, magyar partner. https://www.kcl.ac.uk/news/3-million-awarded-to-analyse-how-it-feels-to-claim-benefits-in-different-countries

2019 – :  Democratic Backsliding and the Welfare State

2019 – : Social policy responses to the COVID-19 pandemic

2019 – : (De)democratization and civil society. A Társadalomtudományi Kutatóintézet által támogatva (Vezetőkutató: Gerő Márton)

2019 – 2020: The Changing Landscape of Civil Society Movements related to Women’s Issues and Gender in Hungary. Developments after 2010. Friedrich Ebert Foundation által támogatva, Vezetőkutató

2011 – 2019: Jóléti állam és családok a változó Európában 1945-től napjainkig. Lengyelország, Magyarország és Románia összehasonlító vizsgálata. Lezárt kézirat Tomasz Ingot-tal (Minnessota State University) és Cristina Rat-tal (Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem) 

2018 – 2021: Populizmus a közpolitika- és jogalkotásban (Populism in policy making) (OTKA, vez. Kut. Boda Zsolt);

2016 – 2018: Populizmus és szakpolitikák. Kutatási project Bartha Attilával, Boda Zsolttal és Győry Csabával, MTA Társadalomtudományi Kutatóintézet