Kristóf Luca

Kristóf Luca
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalmi Integráció és Egyenlőtlenségek Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: kristof.luca@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +36 1 2246700, 2240795 / 5400
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.22.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Kristóf Luca, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa, jelenleg a Szociológiai Intézet igazgatóhelyettese. Doktori fokozatát a Budapesti Corvinus Egyetemen szerezte 2011-ben. Fő kutatási területe az elitkutatás, emellett politikai szociológiával, kulturális és fenntartható fogyasztással, valamint a társadalom rétegződésével és integrációjával is foglalkozik. Kutatásai támogatásához az évek során nyert MTA Posztdoktori ösztöndíjat, Bolyai-ösztöndíjat és Fiatal Kutatói OTKÁ-t. 2021-ben megjelent monográfiája a magyar kulturális elitről (Kultúrcsaták. Kulturális elit és politika a mai Magyarországon) elnyerte a Magyar Szociológiai Társaság Polányi-díját. Számos magyar nyelvű folyóiratcikke és könyvfejezete mellett olyan nemzetközi folyóiratokban publikált, mint a Poetics, az International Journal of Cultural Policy vagy az East European Politics and Societies. A Budapesti Corvinus Egyetem habilitált docense, a Széchenyi Szakkollégium Patrónus tanára, az MTA IX. osztály Szociológiai Bizottságának titkára, a socio.hu, a TK Szociológiai Intézet folyóiratának szerkesztője, a TK tudományos ismeretterjesztő podcastja, A véleményeken túl riportere.

Kiemelt publikációk

Kristóf, L., 2021. Kultúrcsaták. Kulturális elit és politika a mai Magyarországon. Budapest: Gondolat Kiadó. https://mek.oszk.hu/24500/24524/

Kristóf, L., Kisfalusi, D. & Vit, E., 2021. Political homophily in cultural reputational networks. POETICS, 89. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2021.101538.

Kristóf, L., 2021. From Cultural Policy towards Cultural Politics? INTERNATIONAL JOURNAL OF CULTURAL POLICY, 27(2), pp.191–201. https://doi.org/10.1080/10286632.2021.1873964

Albert, F., Dávid, B., Kmetty, Z., Kristóf, L., Róbert, P. & Szabó A., 2018. Mapping the Post-communist Class Structure: Findings from a New Multidimensional Hungarian Class Survey. EAST EUROPEAN POLITICS AND SOCIETIES, 32(3), pp.544–565. https://doi.org/10.1177/0888325417739954

Csurgó, B. & Kristóf, L., 2018. Narrative Identities and the Egalitarian Norm Among Hungarian Elite Couples. JOURNAL OF FAMILY ISSUES, 39(7), pp.2107–2130. https://doi.org/10.1177/0192513X17741175

Projektek

Elitcsere és instrumentalizáció - A tudományos mező átalakítása a 2010-es években. MTA Bolyai ösztöndíj 2021-24 (vezető kutató)

Fenntartható fogyasztási mintázatok, viselkedési stratégiák és tudáshasználat a magyar társadalomban. A fenntartható élelmiszer- és energiafogyasztás társadalomtudományi elemzése (NKFIH 138020) 2021-24 (résztvevő kutató, kutatásvezető: Csurgó Bernadett)