Erőss Gábor

Erőss Gábor
CV letöltése

(távolléten / on leave)

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
  • Osztály: Társadalom- és Közpolitika Kutatási Osztály
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • E-mail: eross.gabor@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: (+36) 1 2246700 / 5209
  • Épület: B (Emelet, szobaszám: 1.28.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Oktatás-, egészség-, politikai-, tudás- és kultúraszociológia

Kiemelt publikációk

KÖNYVEK

Tudás és politika: A közpolitika-alkotás gyakorlatának nyomában, Budapest: L'Harmattan, 2013. (szerk., Berényi Eszterrel és Neumann Eszterrel),

Iskolarend: Kiváltság és Különbségtétel a közoktatásban, Budapest: Gondolat Kiadó, 2008. (Berényi Eszterrel Berkovits Balázzsal)

Túl a szegregáción: Kategóriák burjánzása a közoktatásban, Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2008. 316 p. (szerk., Kende Annával)

Nemzetfelfogások. Kisebbség – Többség. Budapest: Új Mandátum - MTA Szociológiai Kutatóintézet, 2005. pp. 15-27.( Tamás Pállal és Tibori Tímeával).

Ahol ritka jószág a tanuló: Oktatásirányítás, cselekvési logikák és egyenlőtlenségek Budapesten. Budapest: Oktatáskutató Intézet, 2006. (Bajomi Ivánnal, Berényi Eszterrel és Imre Annával).

TANULMÁNYOK

Ignoranz, die Wissen erzeugt: „Spezifiziertes Nichtwissen” und Wissensersatzmechanismen im Spiegel des ungarischen Gesundheits- und Schulwesens. Soziale Welt  4:(60) pp. 371-387. (2009)

Ráncba szedni: Elszámoltathatóság az egészségügyben - az önszabályozástól a párducmintáig. (In: Berényi Eszter, Erőss Gábor, Neumann Eszter (szerk.): Tudás és politika: A közpolitika-alkotás gyakorlatának nyomában. Budapest: L'Harmattan, 2013. pp. 247-266.)

Construction et déconstruction politiques du handicap mental léger chez l'enfant: Hongrie, 2002-2009, Revue sociologie de la santé, 34: pp. 73-88. (2011)

Central Europe: (Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia). In: Kathryn M Anderson-Levitt (szerk.). Anthropologies of education: A global guide to ethnographic studies of learning and schooling. New York; Oxford: Berghahn Books, 2011. pp. 167-192.

Iskolai (dez)integrációs paradoxonok: Expanzió, integráció, szegregáció a magyar közoktatásban a rendszerváltás óta. In: Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P Tóth Tamás, Takács Judit (szerk.): Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon, Budapest: Argumentum Kiadó, 2012. pp. 262-274.

Projektek

Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban (OTKA-kutatás, vezeti: Kovách Imre)

Oktatás és politika” c. OTKA-kutatás (2004-2006).

„Kategóriák burjánzása – »Jóhiszemű« szegregáció” c. OKTK-kutatás (2006-2007)

KNOWandPOL (Knowledge and Policy in Education and Health Sectors) EU-s projekt magyar (MTA SzKI) kutatócsoportja (2006-2011)

EU RegulEduc projekt (ELTE, 2001-2004)

EU PeaceCom projekt (MTA SzKI, 2004-2006)

A magyarországi bevándorlás okai és következményei, a lakosság fogadókészsége. Az „idegen” és a „külföldi” diskurzusa Magyarországon. KSH–Széchenyi kutatás, 2002-2003. (Vezette: Kovács Éva)

Multiple Antiquities, Multiple Modernities, the Politics of the Humanities in Europe. Collegium Budapest, Institute for Advanced Study, 2001-2003. (Vezette: Klaniczay Gábor)