Antal Z. László

Antal Z.  László
CV letöltése

Kutató

Tudományos főmunkatárs (TK SZI)
Kutatási területek

Antal Z László, PhD a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológia Intézetének külső főmunkatársa. Több mint negyven éve végez egészségszociológiai kutatásokat, amelyek egy része kapcsolódik a környezetvédelemhez is. A kilencvenes években foglalkozott az európai országok népesedési folyamatának vizsgálatával is. 1994-ben védte meg „A gyógyítás társadalmi beágyazottsága” című kandidátusi értekezését az MTA-n. 1989-ben Hadas Miklóssal közösen megalapított egy új társadalomtudományi folyóiratot a Replikát. 2000 óta a természet és a társadalom kapcsolata a legfontosabb kutatási területe. Az elmúlt évtizedekben két olyan kutatást is vezetett, amelyeknek az elméleti céljaik mellett a gyakorlatban is alkalmazható eredményei is születtek: az UV sugárzás erősségéről szóló országos előrejelzés elindítása és a helyi szintű klímaprogramok kidolgozásával és megvalósításával foglalkozó Klímabarát Települések Szövetségének megalakítása. A British Academy ösztöndíjával több alkalommal és végzett kutatásokat az Egyesült Királyságban.  2020-ben az „Éghajlatváltozás és szociológia” című könyvéért elnyerte a Magyar Szociológiai Társaság Polányi-díját. 2020 és 2021-ben az egyik vezetője volt a „Éghajlatváltozás és egészség” című programnak.  Kutatási eredményeiről négy könyvet és számos tanulmányt írt.

Kiemelt publikációk

A társadalmi klíma változása Magyarországon, Egészségtudomány 2019/3-4, http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2019-3-4/EgTud.2019.3-4.41.pdf

Éghajlatváltozás és szociológia, Argumentum Kiadó, Budapest, 2019 

Egészségszociológia holisztikus megközelítésben, L’ Harmattan Kiadó, Budapest, 2020

Éghajlatváltozás és egészség” Jelentés (szerk. Ferencz Zoltánnal és Páldy Annával), TK, 2020,   https://tk.hun-ren.hu/uploads/files/2020/eghajlatvaltozas_egeeszseg_jelentes.pdf

A természetes gyógymódok szerepe az egészségügyi ellátásban: korlátok és lehetőségek az ellátás sérülékenységének csökkentésére (Koltay Erikával közösen), Egészségtudomány 2022/1. http://egeszsegtudomany.higienikus.hu/cikk/2022-1/EgTud.2022.1.29.pdf.

Projektek

Éghajlatváltozás és egészség 2020-21. (kutatásvezető)