Hálózatelemzés

A Hálózatkutatás és „nagy adat” kutatási irány abból a feltételezésből indul ki, hogy a társadalomtudományok, és ezen belül a szociológia terültén napjainkban "csendes" módszertani forradalom zajlik. A különböző társadalmi hálózatok dinamikájának, belső struktúráinak és egyéb jellegzetességeinek tanulmányozása egy ideje már az egyik legdinamikusabban fejlődő interdiszciplináris kutatási irányzatnak számít. A digitális technológiák fejlődésével, a mind komplexebb adatstruktúrák kialakulásával, illetve az egyre kifinomultabb elemzői és adat-vizualizációs módszerek megjelenésével ugyanakkor az elmúlt években a társadalmi jelenségek tanulmányozásának újabb és újabb dimenziói váltak lehetővé. A hálózatkutatás és „nagy adat” kutatási irány elsődleges célkitűzése a hálózatkutatás elméleti és módszertani megközelítéseiből kiindulva nagyméretű („big data” típusú) adatok elemzése, ezekre alapozva pedig különböző társadalmi folyamatok modellezése, a hálózatokban zajló terjedési és kommunikációs folyamatok vizsgálata és szimulációja.

Vezetője: Ságvári Bence

Tagok: Gerő Márton 

Külső tagok: Néray Bálint