Exploring and Educating Cultural Literacy through Art (EXPECT_art)

Indulás: 2024. január 1., Időtartam: 36 hónap

Kutatásvezető a TK SZI részéről: Árendás Zsuzsanna. Résztvevő kutatók: Messing Vera, Kende Ágnes, Vidra Zsuzsanna.

Az EXPECT_art projekt célja egyrészt a kritikai kulturális írástudás (critical cultural literacy) akadályainak feltárása, másrészt annak feltérképezése, hogy a művészeti oktatás révén miként lehetne beilleszteni és megerősíteni az ezzel kapcsolatos tudást az európai országok oktatási rendszereibe.

A projekt célkitűzései:

1. A művészeti oktatás kritikai kulturális írástudást érintő kezdeményezéseinek, illetve akadályainak beazonosítása dokumentumelemzéssel és a terepen szerzett tapasztalatokon keresztül. 

2. A kritikai etnográfia és a közösség alapú kutatás módszerével esettanulmányok készítése hat ország iskoláiban és helyi közösségeiben. A cél az, hogy a kritikai kulturális írástudás megvalósulásával a művészeti oktatás egalitáriusabbá és méltányosabbá váljon.

3. A kritikai kulturális írástudás erősítése a formális és non-formális művészeti oktatásban, új módszerek kidolgozása és terjesztése.

Az EXPECT_Art a kulturális írástudást a kritikai pedagógia és a dekolonializáció elmélete alapján értelmezi. A művészeti tevékenység megvalósulása során a gyerekek, a tanáraik és a helyi közösség tagjai is a kutatás résztvevőivé válnak.

A kutatócsoportok kulturális partnereikkel együttműködve közösen fogják megvalósítani a projektet dán, német, magyar, lengyel, szlovén és spanyol iskolákban és az iskolának helyt adó helyi közösségekben.

A képet Morten Karlsen Glensholm készítette.