Éghajlatváltozás és egészség 2021

EMMI 

2021.06.25-2021.12.25

Az éghajlatváltozás az elmúlt évtizedekben a legfontosabb környezeti kérdéssé vált, amelynek várható következményei ma már széles körben ismertek. E jelentős érdeklődés ellenére az éghajlatváltozás az emberek és az egész élővilág egészségét veszélyeztető közvetlen hatásai nemzetközi és országos szinten eddig kevés figyelmet kaptak.

Ezért vált indokolttá, hogy 2020-ban nemzetközi ajánlások figyelembevételével Magyarországon is elkészüljön az „Éghajlatváltozás és egészség” című jelentés. Ennek célja volt az éghajlatváltozás és egészség kapcsolatával foglalkozó nemzetközi és hazai tudományos eredmények összefoglalása a döntéshozók, az egészségügyben dolgozó szakemberek számára és az érdeklődők tájékoztatására.

A Jelentés 8 fejezetben bontotta ki az éghajlatváltozás hatását a növények, az állatok és az emberek egészségére; az egészségügyi ellátásra, az alternatív és a természetes gyógymódokra; a népesedési folyamatokra. Vizsgálta az emberek egészségét és életét veszélyeztető kockázatok csökkentési lehetőségeit; a lakosság alkalmazkodási lehetőségeit az éghajlatváltozás várható hatásaihoz, valamint foglalkozott az „Éghajlatváltozás és egészség” témakörét érintő kérdések kommunikációjával és oktatásának lehetőségeivel. 

A 2020. évi projekt leírása, anyagai szintén elérhetőek ezen a linken

2021-ben a már elkészült jelentések disszeminációját végezzük. Ennek keretében a vizsgált témakörök mellett négy új téma legújabb nemzetközi tudományos fórumokon való megjelenését is nyomon követjük, és erről hírlevelet készítünk a hazai tudományos élet képviselői számára. Emellett kísérletet teszünk arra, hogy a feltárt tudományos eredmények legérdekesebb megállapításait a társadalom széles csoportjai számára is közérthetően megfogalmazva adjuk közre, felhívva a figyelmüket a klímaváltozás hatásaira és az alkalmazkodás lehetőségeire.

A projekt az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósul meg.

A projekt szakmai vezetői: Dr. Páldy Anna és Antal Z. László

A projekt koordinátora: Ferencz Zoltán

A projekt honlapja ITT érhető el.