Covid-járvány – társadalmi egyenlőtlenségek és integráció (MTA 2022–2024)

MTA
2022 - 2024
Kutatásvezető: Kovách Imre (TK SZI)

További résztvevő: Albert Fruzsina (TK SZI), Balogh Karolina (TK SZI),  Bukovics István (TK SZI), Csizmady Adrienne (TK SZI), Csurgó Bernadett (TK SZI), Dávid Beáta (TK SZI), Dupcsik Csaba (TK SZI), Gerő Márton (TK SZI), Győri Ágnes (TK SZI), Hajdu Gábor (TK SZI), Horzsa Gergely (TK SZI),  Huszár Ákos (TK SZI), Illéssy Miklós (TK SZI), Kovács Eszter (TK KI), Kőszeghy Lea (TK SZI), Megyesi Boldizsár (TK SZI), Papp Z. Attila (TK KI), Sipos Alexandra (TK SZI), Szabó Andrea (TK PTI), Zsigmond Csilla (TK KI)

Külső résztvevők: Bihari Ildikó (Debreceni Egyetem), Czibere Ibolya (Debreceni Egyetem), Huszti Éva (Debreceni Egyetem), Nemes-Zámbó Gabriella (Debreceni Egyetem), Szabari Veronika (ELTE TáTK), Szarka Melitta (Debreceni Egyetem)

 

A kutatás célja a „Post-COVID” társadalmi jelenségek kvantitatív és kvalitatív elemzése. A COVID járvány mélyreható társadalmi következményekkel járt. A védekezés módjainak az elfogadása, a vírustagadás, az oltásellenesség új társadalmi megosztottsághoz vezethet, amelynek okairól és meghatározóiról kevés megalapozott ismeretünk van. A területi és életkor adatok kivételével a fertőzés és a COVID-hoz köthető betegségek, az oltási hajlandóság megoszlása magyar társadalom rétegei között gyakorlatilag ismeretlen. A járvány leküzdésének sikeressége, a következmények kezelhetősége, a társadalom reakcióképessége nagyban függhet a társadalmi egyenlőtlenségek, a társadalmi integráció változásától, a bizalom és szolidaritás, a kapcsolatok, és a helyi társadalmak aktuális szerveződésétől. A kutatás három adatfelvétel (2015, 2018, 2021 vége) és kvalitatív kutatómunka alapján olyan társadalmi trendeket elemez, amelyek szerint a „Post-COVID” időszakra vonatkozó tendenciák is valószínűsíthetőek.