CareOrg: Az idősgondozás transznacionális szervezése, munka és mobilitás Közép-Kelet-Európában

Volkswagen Stiftung 

2023.01.01. - 2026.12.31.

Projektvezető: Gábriel Dóra 

Résztvevő kutató(k): Katona Noémi (TK SZI) 

A TK-ban végzett kutatás egy nemzetközi kutatás része, amit a Volkswagen Stiftung támogat. A nemzetközi kutatásban több országban lesz majd adatfelvétel: Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, Románában, Ukrajnában és Magyarországon. A TK-ban végzett kutatás a magyarországi adatfelvételt foglalja magában.

A nemzetközi kutatás az idősgondozás kihívásait és változásait vizsgálja Közép-Kelet-Európában. A demográfiai idősödés miatt egyre növekszik az ellátandó idősek száma. Az állami szolgáltatások azonban nem tartanak lépést a gondoskodási szükségletek növekedésével, így egyre szélesebb körű idősellátási piac alakult ki, ami dinamikusan változik. A kutatás az idősellátás megszervezésére, az ellátás infrastruktúrájára fókuszál és a különböző piacosodási és professzionalizálódási folyamatokat vizsgálja. A projekt a transznacionális munkaerő mobilitás hatásait is elemzi az idősellátás alakulásában.

A Magyarországon végzett kutatásban az idősellátás piacosodására fókuszálunk és az ebben érintett szereplőkkel interjúzunk: idősgondozókat közvetítő ügynökségekkel, privát idősotthonok üzemeltetőivel, online platformok kezelőivel, valamint fizetett házi idősápolást végző gondozókkal és a gondozást megrendelő családtagokkal. A magyar helyzetre jellemző az informalitás: a házi ápolásban gyakori a fekete munka és az informális kapcsolatokon keresztül létrejött munkaviszony; valamint a formális cégek működésében is nagy szerepe van az informális kapcsolatoknak. Kutatásunk érinti a jogi szabályozás kérdését, a formális-informális munkaviszonyokat és a gondozók munka körülményeit, munkajogait. Külön vizsgáljuk a transznacionális mobilitás szerepét (magyar gondozók elvándorlása és a Magyarországon gondozó erdélyi és kárpátaljai gondozók helyzetére).