Az energiahasználat társadalmi kihívásai

A kutatás az energiához való hozzáférésben és az energiahasználatban tapasztalható társadalmi különbségek társadalmi és környezeti hatásait vizsgálja két csoportra fókuszálva: az energiaszegénységben élő háztartásokra, valamint az energiahatékony és okos (’smart’) megoldásokat használó háztartásokra.

Fő kérdései:

-   Melyek a háztartások energiahasználatának legfontosabb befolyásoló tényezői? Mi a szociodemográfiai és egyéb tényezők (így, a pszichológiai tényezők, mint pl. a normatív társadalmi befolyás, és a kontextuális és strukturális tényezők, pl. a szabályozás, és az épített környezet) hatása az energiafogyasztás alakulásában?

-    Hogyan függ össze az energiaszegénység a társadalmi kirekesztődéssel és környezeti problémákkal?

-    Melyek az új, energiahatékony és okos (’smart’) megoldások bevezetésének társadalmi és környezeti hatásai?

A fenti kérdések megválaszolásához a kutatás társadalomtudományi és mérnöki tudományi nézőpontokat és módszereket ötvöz.

A kutatás a  települési és háztartási szintre koncentrál annak érdekében, hogy a vizsgált jelenségek mezo- és mikroszintű összefüggéseit feltárja. Ennek kontextusaként a különféle energiaforrásokhoz való hozzáférés és az energiahasználat makroszintű körülményeit is vizsgálja (mint például a háztartási bevételek alakulását az energiaárakkal összevetve, a lakások energiahatékonysága), valamint elemzi, hogy a releváns országos és helyi szakpolitikákban hogyan jelennek meg ezek a kérdések.

A kutatás keretében szakirodalom-feltárás, másodlagos adatelemzés, félig strukturált szakértői interjúk mellett két településen készül félig strukturált interjúkra, terepkutatásra, valamint életciklus-elemzésre (Life Cycle Assessment) épülő esettanulmány.

A 2017 decemberében indult, kétéves kutatást az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Incubator – Collaborative Research Fund finanszírozza.

A kutatás vezetője Kőszeghy Lea.
A kutatásban a Szociológiai Intézet részéről Csizmady Adrienne, Ferencz Zoltán és Baji Péter vesz részt. További résztvevők: Budapesti Műszaki Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapesti Műszaki Egyetem Szociológia és Kommunikáció Tanszék, a Cataniai Egyetem Mérnöki és Építészeti Kara, Steinbeis 2i GmbH, Elosztó Projekt, valamint a Habitat for Humanity International Európai és Közép-Ázsiai regionális irodája.