A fertilitással kapcsolatos ismeretek és az ismeretátadás hatékonysága

NKFI PD 123789​, 2017-2021
Vezető kutató: Szalma Ivett

A kutatásnak két célja van. Elsőként hogy megvizsgáljuk, hogy a még gyermekvállalás előtt álló férfiak és nők milyen tudás birtokában hoznak döntést arról hogy meddig halasztják a gyermekvállalást. Vajon rendelkeznek kellő információval a termékenységet befolyásoló tényezőkről és az egyre inkább népszerű asszisztált reprodukciós eljárásokról? Arra is keressük a választ, hogy a különböző társadalmi csoportok szerint ez a tudás szint miként változik iskolai végzettség, foglalkozási státuszú, családi állapotú és különböző településen élő emberek szerint.

A kutatás második felében azt vizsgáljuk, hogy milyen tanulási módszerekkel növelhető a gyermekvállalás előtt álló férfiak és nők ismerete a gyermekvállalást befolyásoló tényezőkről (életkor, egészségi állapot és életvitel kapcsolata a termékenységgel) és az asszisztált reprodukciós eljárásokról. Ehhez egy kvázi kísérletet végzünk, amelyben megnézzük, hogy az online brosúra vagy az interaktív előadásban résztvevők tudása növekedett nagyobb mértékben. A két módszer hatékonysága eltérő lehet különböző társadalmi csoportok szerint. Továbbá azt is vizsgáljuk, hogy a vizsgálat után egy évvel melyik módszer bizonyult hatásosabbnak társadalmi csoportok szerint.

Ez a kutatás lehetőséget nyújt arra, hogy az érintettek nagyobb információ birtokában hozzanak olyan az életutat nagymértékben befolyásoló döntést, mint a gyermekvállalás elhalasztása. Továbbá arra is lehetőséget kínál, hogy informáljuk a döntéshozókat, hogy milyen beavatkozással növelhető a gyermekvállalás előtt álló lakosság tudásszintje ebben a kérdésben.