Csurgó Bernadett – Kovách Imre (szerk.) (2023). A Covid–19-járvány a falvakban és a városokban

Csurgó, Bernadett és Kovách, Imre, eds. (2023) A Covid–19-járvány a falvakban és a városokban. HUN-REN Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest. ISBN 9789634180593

A kötet ITT olvasható. 

Részlet a kötetből:

"Jelen kötet tanulmányai annak a kvalitatív szociológiai kutatásnak az eredményeit mutatják be, amit 2022-ben a Covid–19-járvány következményeinek és a poszt-Covid-jelenségek alaposabb megismerésére szerveztünk. A kutatás célja volt négy területi szinten feltárni a Covid–19-járvány tapasztalatait. Összesen 80 szakértői interjú készült, melyből 20 falusi, 20 kisvárosi, 20 nagyvárosi és 20 budapesti volt. A falusi interjúk az ország három régiójában lettek felvéve: Észak-Magyarország, Észak-Alföld és Nyugat-Dunántúl. A kisvárosi interjúk szintén három régióban készültek: Észak-Alföld, Dél-Alföld és Közép-Magyarország. A nagyvárosi interjúk két hazai nagyvárosban zajlottak: Pécsen és Debrecenben, míg a fővárosi interjúk egy pesti és egy budai kerületben lettek felvéve. Az interjúalanyok a települések típusától függetlenül a járvány szempontjából meghatározó szakmai területek kulcsszereplői voltak, így minden településtípusban készültek interjúk szociális rendszerekben és egészségügyben dolgozókkal, kormányzati szereplőkkel, kulturális és oktatási intézmények munkatársaival, illetve gazdasági szervezetek (szolgáltatás, mezőgazdaság, ipar) irányítóival, alkalmazottjaival is. Az interjúvázlat két részből állt: az első rész egy általános kérdésblokkot tartalmazott, amely minden kérdezett esetében lekérdezésre került. Ebben a kérdésblokkban a Covid–19-tapasztalatokról kérdeztük az interjúalanyokat: a helyi mindennapi megélés sajátosságairól, a kezelés módjairól – ebben megjelent a kapcsolatok és a szolidaritás, az egészségügyi ellátórendszer és az oktatási rendszer, valamint a munka világának lokális átalakulásáról. Ezután az interjúk során a kiválasztott szakmai terület sajátos tapasztalatait jártuk körül egy hozzájuk kötődő kiegészítő interjúkérdéssorral. Az egységes interjúvázlatok lehetőséget biztosítanak, hogy tematikusan is összehasonlíthatóak legyenek a különböző területi szintek."